Algemene voorwaarden - Met spoed een vakman bij u thuis - Bel de Nationale Spoed Centrale
Wij zijn ook actief op social media
Mijn bedrijf aanmelden

Algemene voorwaarden

 

Het netwerk van de Nationale Spoed Centrale is een product van AllFree BV. AllFree BV accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van deze website op welke manier dan ook. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de Nationale Spoed Centrale aan het beheer van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Het netwerk van de Nationale Spoed Centrale is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade, veroorzaakt door technische of redactionele fouten of nalatigheden die op de website voorkomen, noch voor eventuele (gevolg)schade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar websites van derden. Ook is de Nationale Spoed Centrale is een tussenpersoon en is niet aansprakelijk voor eventuele schade die op welk vlak dan ook wordt veroorzaakt.

 

Het netwerk van de Nationale Spoed Centrale is niet verantwoordelijk voor het functioneren van de website, noch voor de verwerkingssnelheid ervan en is niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade die hieruit mocht voortvloeien.

 

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allfree BV is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

 

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Allfree BV. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Allfree BV. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

 

Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Allfree BV is verstrekt, wordt verwezen naar de algemene voorwaarden van Allfree BV die op deze site van toepassing zijn.

 

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Allfree BV wordt ook verwezen naar de algemene voorwaarden van Allfree BV die op deze site van toepassing zijn.